Χειρουργικές επεμβάσεις

Σιελογόνων αδένων

Χειρουργική των σιελογόνων αδένων (υπογνάθιοι αδένες και παρωτίδες)

 

 

Είναι ένας ιδιαίτερος τομέας που απαιτεί γνώσεις και υπομονή λόγω της γειτνίασης των αδένων αυτών με ευγενή νεύρα (π.χ. προσωπικό νεύρο, υπογλώσιο νεύρο). Η χρήση των σχετικά νέων  συσκευών διεγχειρητικής ανίχνευσης του προσωπικού νεύρου που χρησιμοποιούμε, απομακρύνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο τραυματισμού του, ακόμα και στις πιο δύσκολες περιπτώσεις παρωτιδεκτομής.