Χειρουργικές επεμβάσεις

Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

Ρινοπλαστική - Ωτοπλαστική

 

 

Η αντιμετώπιση του ΩΡΛ στη δυσμορφία της μύτης είναι λίγο διαφορετική από την αντίστοιχη των Πλαστικών Χειρουργών. Η αποκατάσταση και πολύ περισσότερο η διατήρηση της σωστής αναπνοής από τη μύτη είναι κεφαλαιώδους σημασίας. Η μύτη "χτίζεται" πάνω στη σωστή αναπνοή και τα αισθητικά αποτελέσματα (τα τελευταία 20 χρόνια που εκτελούμε πλαστικές μύτης) είναι άριστα αφού το δεύτερο μέλημα μας είναι να μην είναι το τελικό αποτέλεσμα εξώφθαλμα "αποτέλεσμα πλαστικής μύτης". Προσπαθούμε δηλαδή να μην είναι εύκολα αντιλιπτό το ότι η μύτη έχει υποβληθεί σε διόρθωση.

Η μετεγχειρητική πορεία περιλαμβάνει τοποθέτηση γύψου για μία εβδομάδα, όσο διαρκεί και το οίδημα των βλεφάρων. Η επέμβαση είναι ανώδυνη και ο πωματισμός που τοποθετείται παραμένει για 2-3 ημέρες. Ο ασθενής μένει μια ημέρα στο νοσοκομείο.

Ενα άλλο ιδιαίτερο ζήτημα είναι τα πεταχτά αυτιά στα παιδιά. Για να αποφευχθούν ψυχολογικά προβλήματα προτείνουμε το χειρουργείο να γίνει πριν πάνε στο Δημοτικό σχολείο. Τα αποτελέσματα της Ωτοπλαστικής είναι πολύ ικανοποιητικά.