Αεροπορική Ιατρική

Αεροπορική Ιατρική

Αεροπορική Ιατρική

Η έννοια «Αεροπορική και Διαστημική Ιατρική» περιλαμβάνει την εφαρμογή της επαγγελματικής γνώσης, εκπαίδευσης και έρευνας για την προαγωγή και διατήρηση της υγείας, την ικανότητος, της ασφάλειας και της επίδοσης όλων αυτών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αφορούν στην πτήση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ιατρικά Πιστοποιητικά ΙπταμένωνΟ Ιατρός είναι εξουσιοδοτημένος Εξεταστής από την Υ.Π.Α. Εκδίδει Ιατρικά Πιστοποιητικά για Ιπταμένους της Πολιτικής Αεροπορίας (Class 1 & Class 2), σύμφωνα με τα JAR FCL3.

 

Εκδίδει επίσης Ιατρικά Πιστοποιητικά για Ιπτάμενες Συνοδούς και Ιπταμένους Φροντιστές της Πολιτικής Αεροπορίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στα EU OPS & το Προεδρικό Διάταγμα 01/2006 της Ελληνικής Δημοκρατίας.

 

Το ιατρείο, όπου πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις, διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα, σ' ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον. Έτσι, χωρίς ταλαιπωρία, ο ιπτάμενος ολοκληρώνει σύντομα και ευχάριστα την υγειονομική του εξέταση και παραλαμβάνει το Ιατρικό πιστοποιητικό του.

 

Κατεβάστε την Αίτηση - ΙστορικόΤυπώστε & Συμπληρώστε την Αίτηση - Ιστορικό για Χορήγηση Πιστοποιητικού Υγείας και προσκομίστε την στο ιατρείο.

 

Εξετάσεις Ιπταμένων

Περιοδικές Εξετάσεις Ιπταμένων

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

CPL , ATPL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

PPL , Mαθητευόμενοι

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σε Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (AMC)

Σε Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (AMC)

ή

σε εξουσιοδοτημένο Εξεταστή (AME)

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Κάτω των 40 ετών

12 μήνες

Κάτω των 40 ετών

60 μήνες

40 - 49 ετών

24 μήνες

40 - 59 ετών

6 μήνες

Άνω των 50 ετών

12 μήνες

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ

Σε κάθε εξέταση

Αν ενδείκνυται

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

Σύμφωνα με το JAR-FCL 3.155(b)

Αν ενδείκνυται

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ

Κάτω των 30 ετών

5 έτη

40 49 ετών

2 έτη

30 39 ετών

2 έτη

40 49 ετών

1 έτος

50 ετών και άνω

1 έτος

50 ετών και άνω

6 μήνες

ΑΚΟΟΓΡΑΜΜΑ

Κάτω των 40 ετών

5 έτη

Αρχική για πτήση με όργανα

Κάτω των 40 ετών

5 έτη

40 ετών και άνω

2 έτη

40 ετών και άνω

2 έτη

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΩΡΛ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αρχική και μετά αν ενδείκνυται

Αν ενδείκνυται

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Αρχική από οφθαλμίατρο

Αρχική και μετά αν ενδείκνυται

Κάτω των 40 ετών

5 έτη

Άνω των 40 ετών

2 έτη

ΛΙΠΙΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρχική και μετά στην πρώτη εξέταση μετά την ηλικία των

40 ετών

Αν υπάρχουν δυο ή πιο πολλοί παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αρχική και μετά αν ενδείκνυται

Αν ενδείκνυται

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ

Σε κάθε εξέταση

Σε κάθε εξέταση

Οι απαιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά στα JAR-FCL3, τμήματα Β και Γ και στα προσαρτήματα 1 – 18.

Υπενθύμιση

Σε κλινική ένδειξη μπορεί να ζητηθεί η διενέργεια επιπλέον ιατρικών δοκιμασιών οποτεδήποτε (JAR-FCL 3.105 b)

 

 

Δυνατότητες Ιατρείου

Δυνατότητες Ιατρείου Αεροπορικής Ιατρικής

 

  • Πλήρης ακοολογικός έλεγχος
  • Ακοόγραμμα
  • Οφθαλμολογικός έλεγχος
  • Εξέταση αίματος
  • Εξέταση ούρων
  • Καρδιογράφημα
  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
  • Ωτομικροσκόπηση και Ενδοσκόπηση ώτων